โครงการ คืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา ณ บริเวณศาลาวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2022 เวลา 16:31 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดโครงการ คืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา โดยนายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจึงได้จัดทำโครงการ คืนน้ำใสให้ของบ้านเรา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพของน้ำในลำคลอง ตลอดจนร่วมกันรักษาความสะอาดในแม่น้ำลำคลอง โดยผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบด้วยประชาชนที่อาศัยบริเวณ ริมคลองบางแก้วและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย ๑.การให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ๒.การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ ๓.การหารือกำหนดแนวทางการดูแลรักษาความสะอาดของคลองหรือลำประโดง ๔.กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะและตัดต้นไม้ในคลองบางแก้ว

alt