มูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย นางสุนีย์ ดวงมาร อายุ ๘๑ ปี เจ้าของบ้านเลขที่ ๓๗/๑ ซอยบางจะเกร็ง ๑

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2022 เวลา 11:45 น.
ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดากรณีนางสุนีย์ ดวงมาร อายุ ๘๑ ปี เจ้าของบ้านเลขที่ ๓๗/๑ ซอยบางจะเกร็ง ๑ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ทำให้ที่พักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง โดยการขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือซึ่งผู้ประสบภัยพึงจะได้รับจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประสานขอรับการสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้และปัจจัยสำหรับการดำรงชีพเบื้องต้นจากมูลนิธิปอเต็กตึ้งกรุงเทพมหานคร โดยนายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง เป็นตัวแทนในการมอบ
alt