วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 เวลา 11:52 น.
นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมประชุมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมกล่าวปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ "ขอจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประพฤติตนเป็นคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ไม่เสพ ไม่ผลิต ไม่ค้าหรือให้การสนับสนุน" โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
alt