การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2022 เวลา 13:57 น.

นายไชยนรินทร์ มาลามาศ รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนจาก ๑๔ ชุมชน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอปัญหาต่างๆให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

alt