พิธีประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณและพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สมโภช ครบรอบ ๑๒๑ ปี สมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2022 เวลา 11:17 น.

นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโณและพิธีบวงสรวงองค์ท้าวเวสสุวรรณโณ สมโภช ครบรอบ ๑๒๑ ปี สมุทรสงคราม โดยนายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส และพระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

alt