ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณด้านข้างธนาคารกรุงเทพ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2022 เวลา 15:56 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ บริเวณด้านข้างธนาคารกรุงเทพ พร้อมทั้งเก็บขยะต่างๆ เพื่อไม่ให้ลงสู่คลองบางแก้ว ตามโครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเราจังหวัดสมุทรสงคราม

alt