โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกิจกรรมที่ ๒ (การทำกิมจิ)

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2022 เวลา 14:57 น.

นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามกิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร(การทำกิมจิ)และแนวทางส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ โดยมีนายศุภโชค อินทรเรือง รองปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต

alt