ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองฯ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2016 เวลา 16:10 น.
    นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt