การมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:59 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน และพนักงานเทศบาลร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤษภาคม ณ ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้ง ๑๔ ชุมชน
alt