ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหอมศีล จ.ฉะเชิงเทรา

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:04 น.
     นายเผด็จ บุญทรง  รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสมุรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหอมศีล จ.ฉะเชิงเทรา ในโอกาสนำคณะศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt