กิจกรรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ชุมชนวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฏาคม 2016 เวลา 11:25 น.
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ ณ แหล่งกำเนิด ณ ชุมชนวัดป้อมแก้ว โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
alt