พิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:56 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
alt