โครงการอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเสีย ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:18 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงาน ตัวแทนคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ศึกษาดูงานเรื่องระบบการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
alt