ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองหก จ.ปทุมธานี

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2016 เวลา 13:44 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.คลองหก ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
alt