ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2016 เวลา 13:46 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt