โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีมและการบริการประชาชน

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 16:05 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐ หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานเป็นทีมและการบริการประชาชน  โดยมีพนักงานในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt