ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:25 น.
      นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสัตหีบ จ.ชลบุรี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย อปพร.และการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt