ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสะพาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14:36 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
alt