ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาม่อง จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2017 เวลา 10:24 น.
     นายสมชาย ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาม่อง จ.สกลนคร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
 
alt