โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๐ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 เวลา 13:09 น.
     งานสัตวแพทย์กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไปหรือครบรอบการฉีด ๑ ปี โดยให้บริการ ณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทั้ง ๑๔ ชุมชน
alt