ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการ รุ่นที่ ๑๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:26 น.
     นายเผด็จ บุญทรง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานสวัสดิการ รุ่นที่ ๑๙ จำนวน ๕๐ คน เข้าฟังบรรยายสรุปเรื่อง การบริหารจัดการด้านผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพ
alt