ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 16:11 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและพนักงานในสังกัดเทศบาลเมือง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ ๗๖ จำนวน ๗๖ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่อง การจัดเก็บรายได้ที่ประสบความสำเร็จ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt