โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 13:20 น.
     นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
alt