การประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมือง

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 เวลา 14:50 น.
     นายสมชาย  ตันประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม เช่น สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม การไฟฟ้าสมุทรสงคราม สนง.ประปาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะการรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
alt