โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการในวัยเด็กในวัยเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 เวลา 14:55 น.
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จัดโครงพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการเด็กในวัยเรียน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การป้องกันโภชนาการเกิน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จำนวน ๒๖๕ คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก คุณสมเจตน์  พิมทอง รองประธานมูลนิธิเกษตรพอเพียงและคณะ
alt