โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017 เวลา 11:48 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรในชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้เพิ่มพูนความรู้ แนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
alt