พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ

พิมพ์
เขียนโดย เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม    วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:59 น.
     นายเผด็จ  บุญทรง รองนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๑ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ณ หอประชุม อบจ.สมุทรสงคราม
alt