ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ครั้งที่๑)

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:21 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๒ อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา ๑ อัตรา

-ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุข ๑ อัตรา