ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(ครั้งที่๒)

พิมพ์
   วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:29 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

-ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา