ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 11:55 น.

๑.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ กองการศึกษา จำนวน ๑ ราย

๒.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๓ ราย