ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑)

พิมพ์
   วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 10:05 น.

๑.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ กองการศึกษา

๒.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม