ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

พิมพ์
   วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 เวลา 10:09 น.

๑.ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน