ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:51 น.

ตำแหน่งคนงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ อัตรา