ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๗

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:56 น.

ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา