ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 14:59 น.

ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานผลประโยชน์และกิจการณ์พาณิช ฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน ๖ อัตรา

(จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก๋บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล)