ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๖

พิมพ์
   วันพุธที่ 06 มีนาคม 2019 เวลา 16:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาครั้งที่ ๖