ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019 เวลา 15:45 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไปงานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม

Attachments:
Download this file (img002.pdf)img002.pdf[ ]180 Kb