ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:11 น.

๑. พนง.จ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ งานจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

๒.บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา(พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ง ภารโรงโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๑ อัตรา