ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์

พิมพ์
   วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:26 น.

ประกาศเปลี่ยนสายงานศึกษานิเทศก์