ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๕

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:11 น.

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส จำนวน ๑ อัตรา

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ งานพัฒนาบุคลากรและสิทธิ์ประโยชน์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา