ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๖

พิมพ์
   วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:00 น.

-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองคลัง จำนวน ๓ อัตรา

-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา