ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๔

พิมพ์
   วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:06 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑๔

-ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ งานจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล กองช่าง จำนวน ๑ อัตรา

-ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน(ภารโรง) โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว จำนวน ๑ อัตรา