ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๖

พิมพ์
   วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2019 เวลา 14:50 น.

-ตำแหน่งคนงานทั่วไป กองคลัง ๓ อัตรา

-ตำแหน่งคนงานทั่วไป งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๑ อัตรา