ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์ที่ว่างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ ตำแหน่ง

พิมพ์
   วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 14:59 น.

ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม