ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:29 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๘

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา

-พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา