ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗

พิมพ์
   วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:45 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา