ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

พิมพ์
   วันจันทร์ที่ 04 ตุลาคม 2021 เวลา 13:51 น.

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒