ประกาศการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ

พิมพ์
   วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2021 เวลา 16:19 น.

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น