เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิมพ์

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม