เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พิมพ์
   วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 17:53 น.

ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2022 เวลา 18:00 น.