ขอเชิญเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในสมุทรสงคราม ร่วมสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

พิมพ์
   วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2017 เวลา 15:40 น.
alt